W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu prowadzenia statystyk odwiedzin oraz świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie.

Wszelkie uwagi proszę zgłaszać w specjalnym dziale na forum.

Regulamin

REGULAMIN ZONEART.PL

1 - Informacje ogólne

Właścicielem portalu zoneart.pl , zwany dalej PORTALEM jest
„CANDAMO” ul. Romanowicza 4, 30-702 Kraków
zwany dalej WYDAWCĄ.

Niniejszy regulamin stanowi umowę pomiędzy WYDAWCĄ, a osobą korzystającą z PORTALU zwanym dalej UŻYTKOWNIKIEM.
Jakiekolwiek korzystanie z PORTALU, a zwłaszcza rejestracja UŻYTKOWNIKA, jest równoznaczne z zaakceptowaniem wszystkich warunków zawartych w poniższym regulaminie i w „Zasadach ochrony prywatności i danych osobowych”
PORTAL adresowany jest do osób związanych z branżą modelingu, fotografii, reklamy, grafiki oraz ogólnie pojętej sztuki .
PORTAL jest miejscem gdzie pasjonaci, a także rzemieślnicy mogą nawiązywać kontakty celem podjęcia współpracy, a także wymieniać się informacjami oraz zasięgać opinii związanych z wyżej wymienionymi branżami.
Z PORTALU mogą korzystać osoby które ukończyły 16 rok życia, oraz osoby młodsze pod opieką opiekuna prawnego.
Celem kontroli porządku, rozstrzygania sporów WYDAWCA dla zaufanych UŻYTKOWNIKÓW zwanych dalej MODERATORAMI, przydzieli dodatkowe uprawnienia. <a href="http://zoneart.pl/profil/15/" style="font-weight:bold; color:#315FA3;">MODERATOR</a> może edytować, kasować i modyfikować profile, posty na forum innych UŻYTKOWNIKÓW, a także upominać i wzywać do uzupełnienia , edycji profilu w przypadku naruszenia niniejszego regulaminu. MODERATORZY nie są jawni, a chcąc się skontaktować z MODERATOREM należy napisać komentarz albo wiadomość prywatną do MODERATORA
WYDAWCA zastrzega sobie możliwość wysyłania emaili lub prywatnych wiadomości do UŻYTKOWNIKA zawierających informacje związane z funkcjonowaniem PORTALU, ale także wiadomości o charakterze reklamowym (reklamy partnerów i klientów WYDAWCY
Jeśli nie zgadzasz się z warunkami poniższego regulaminu lub warunkami „Zasad ochrony prywatności i danych osobowych” bądź nie spełniasz formalnych wymogów regulaminu – nie masz prawa korzystać z PORTALU

2 - Rejestracja UŻYTKOWNIKÓW
Rejestracja i korzystanie z PORTALU jest dobrowolne. Aby zarejestrować się na PORTALU, należy wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie potwierdzić rejestrację konta poprzez kliknięcie w link aktywacyjny w mailu, który zostanie wysłany w trakcie rejestracji w przeciągu 24 godzin.
Tylko zarejestrowani Użytkownicy mogą korzystać z PORTALU w innym stopniu niż samo przeglądanie. Użytkownicy niezarejestrowani mogą PORTAL tylko przeglądać.
W PORTALU zostaje udostępnione multikonto, w którym każdy UZYTKOWNIK może założyć do czterech profesji.
W związku z tym jeden UŻYTKOWNIK może posiadać tylko jedno konto.
W przypadku wykrycia więcej niż jednego konta zostaną skasowane wszystkie konta danego użytkownika i WYDAWCA może odmówić mu ponownej rejestracji w PORTALU.
Konta użytkowników, którzy nie dodali zdjęcia profilowego -AVATARU, nie uzupełnili profilu w zakresie podania:
- miejscowości/miasta w którym najczęściej współpracują ( w razie kilku należy podać chociaż jedno)
- województwa w którym najczęściej współpracują ( w razie kilku należy podać chociaż jedno)
- wieku zgodnego z prawdą (dotyczy modelek i modeli)
- wymaganych wymiarów (dotyczy modelek i modeli)
- zakresu współpracy
- doświadczenia
Oraz nie logowali się przez ostatnie 180 dni będą przez WYDAWCĘ usuwane.

3 - Korzystanie z PORTALU
Na PORTALU UŻYTKOWNIK zobowiązuje się:
- Nie publikować treści obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych, nienawistnych, zawierających groźby, i innych, które mogą być sprzeczne z prawem,
- Nie wpisywać treści mających charakter ogłoszeń towarzyskich oraz treści związanych z promowaniem, pornografii, usług seksualnych itp.,
- Nie wpisywać ogłoszeń mających charakter reklamy firmy, portali powiązanych branżowo z PORTALEM bądź usług bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia od WYDAWCY
- Korzystać z PORTALU zgodnie z jego przeznaczeniem i ogólnie przyjętą internetową netykietą.
-Nie spamować w komentarzach, wypowiedziach na forum oraz wiadomościach prywatnych
Złamanie tych zasad może być przyczyną natychmiastowego i trwałego usunięcia z PORTALU

4 - Odpowiedzialności
Wszelkie publikacje na PORTALU dokonane przez UZYTKOWNIKA odbywają się na własną odpowiedzialność UZYTKOWNIKA. WYDAWCA nie odpowiada w żaden sposób za treści umieszczane przez Użytkowników na PORTALU, ani za ewentualne wykorzystanie tych treści przez inne osoby, a w szczególności WYDAWCA nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez UŻYTKOWNIKÓW.
Każdy użytkownik publikując treści i zdjęcia, grafiki oświadcza, że ma pełne prawo do ich publikacji.
WYDAWCA nie pośredniczy oraz nie bierze żadnej odpowiedzialności za ewentualne transakcje i kontakty między UZYTKOWNIKIEM a osobami i firmami korzystającymi z PORTALU.
UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w tym w szczególności praw własności intelektualnej, które naruszy świadomie lub nie w związku ze swoimi publikacjami na PORTALU. W przypadku wystąpienia do WYDAWCY przez osobę trzecią z jakimkolwiek żądaniem powołującym się na naruszenie swoich praw do własności intelektualnej w związku z treściami publikowanymi przez UŻYTKOWNIKA na PORTALU, UYTKOWNIK zwalnia WYDAWCE z tej odpowiedzialności i wystąpi w jego miejsce w wytoczonym procesie.
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób, w jaki umieszczone na PORTALU przez UŻYTKOWNIKA treści zostaną wykorzystane przez osoby trzecie.
W różnych częściach PORTALU umieszczone mogą zostać przez WYDAWCE łącza do stron internetowych należących lub prowadzonych przez inne podmioty. Łącząc się z innymi witrynami poprzez linki umieszczone na PORTALU, należy zapoznać się z zasadami korzystania z tych witryn i zaakceptować je przed ich użyciem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że WYDAWCA nie ma kontroli nad zawartością takich witryn i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za materiały tworzone i publikowane na witrynach należących do osób trzecich. Wchodząc na te witryny, UŻYTKOWNIK robi to na własną odpowiedzialność.
UŻYTKOWNIK akceptuje fakt, że WYDAWCA nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej oraz administracyjnej za korzystanie przez UZYTKOWNIKA z PORTALU w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego dokumentu.

5 - Restrykcje i ograniczenia
Aby wspomóc te działania, rejestrowane są adresy IP UŻYTKOWNIKÓW. Przyjmujesz do wiadomości, że WYDAWCA i MODERATORZY PORTALU mają prawo do usuwania, edycji lub blokady działań UŻYTKOWNIKA, jeśli zajdzie taka potrzeba.
WYDAWCA i MODERATORZY mają prawo do zmiany nazwy UŻYTKOWNIKA, jeśli ta będzie w jakikolwiek sposób naruszała regulamin PORTALU, będzie formą pseudo reklamy lub z innych względów będzie nie mile widziana na PORTALU.
Jako UŻYTKOWNIK zgadzasz się, że wszystkie informacje, które wpiszesz, mające charakter danych
osobowych, będą przechowywane w bazie danych. Informacje te nie będą podawane bez twojej zgody żadnym osobom ani podmiotom trzecim, jednakże Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania tych danych.

6 - Ustalenia końcowe
Wydawca zastrzega sobie możliwość jednostronnego wprowadzania zmian w powyższym regulaminie w dowolnym momencie, a o każdej zmianie UŻYTKOWNIK zostanie powiadomiony w wiadomości prywatnej, albo za pomocą wyświetlonego komunikatu. Korzystanie przez UŻYTKOWNIKA z witryn Portalu po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z ich akceptacją.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji.

7- Polityka Prywatności
-PORTAL jest właścicielem bazy informacji o swoich użytkownikach. Ich podanie jest dobrowolne i potrzebne do procesów rejestracyjnych w korzystaniu z PORTALU. Jest Imię i Nazwisko oraz wymagany aktualny adres e-mail.. UŻYTKOWNIK ma możliwość modyfikacji swoich danych .
-Udostępnione tą drogą dane osobowe użytkowników są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
-PORTAL nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy firmom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego przetwarzania. Dane są odpowiednio zabezpieczone i dostępne tylko WYDAWCA i współpracującemu administratorowi. Do danych osobowych nie maja dostępu UŻYTKOWNICY i MODERATORZY. Podczas przeglądania stron PORTALU zbierane są jedynie standardowe informacje, które są przechowywane na serwerach serwisu oraz jako statystyki odwiedzalności. Wśród danych tych są m.in. adres IP, rodzaj przeglądarki użytkownika lub gościa, data i czas wizyty. Nie zawierają one żadnych danych umożliwiających identyfikację użytkownika. Są używane w celach technicznych i statystycznych.
-Dane osobowe podane w związku z dyskusją UŻYTKOWNIKA na forum PORTALU są ogólnie dostępne i dlatego w tym zakresie nie ma możliwości zabezpieczenia użytkowników przed osobami, które mogą te dane wykorzystać dla własnych celów. Z tego powodu, dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Regulamin oraz wszelkie jego zmiany będą udostępnione wszystkim UŻYTKOWNIKOM pod adresem internetowym: REGULAMIN

W sprawach dotyczących PORTALU należy się kontaktować z WYDAWCĄ za pomocą formularza w zakładce KONTAKT