Lekarz medycyny sądowej – jak nim zostać?

lista biegłych sądowych lublin

Lekarz medycyny sądowej bardzo często pełni funkcję biegłego sądowego, którego zadaniem jest dostarczanie nierzadko głównych dowodów w postępowaniu sądowym. Dzięki temu sędzia może wydawać sprawiedliwy werdykt nie tylko na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa, ale również specjalistycznych ekspertyz z danego zakresu.

Sam lekarz sądowy wystawia zaświadczenie o możliwości składania zeznać określonej strony postępowania bądź braku takiej możliwości. Chodzi przede wszystkim o to, by zapobiegać sytuacji, w której zeznania nie są wiarygodne albo mogą być wręcz nieprawdziwe. Lekarz medycyny sądowej stwierdza także możliwość uczestnictwa w rozprawie bądź brak takiej możliwości. Tutaj bierze się pod uwagę stan chorego, stadium choroby czy też sprawność fizyczną.

Lekarz sądowy – wymagania kwalifikacyjne

Lekarzem sądowym nie może być każdy medyk, ale jedynie ten, który wykazuje najwyższe kwalifikacje zawodowe względem określonej specjalizacji. Chętni samodzielnie składają wniosek oraz dokumenty potwierdzające ich wykształcenie do Izby Lekarskiej, a ta wystawia rekomendację do Prezesa Sądu Okręgowego. Na tej podstawie może być powołany lekarz medycyny sądowej. Konkretnych medyków znaleźć można na listach biegłych sądowych wraz z wszystkimi innymi fachowcami, którzy mogą wystawiać niezależne opinie na potrzeby rozpraw. Łatwo ich znaleźć, wpisując hasło typu „lista biegłych sądowych lublin„.

Warto wiedzieć, że o ile sędzia powołuje biegłych sądowych i sporządzają oni wiarygodne ekspertyzy, tak do lekarza medycyny sądowej strony postępowania zgłaszają się samodzielnie. Lekarze medycyny sądowej przyjmują w jasno opisanych gabinetach lekarskich przy wskazanych przychodniach i obiektach medycznych.

Praca lekarza medycyny sądowej

Lekarzem medycyny sądowej nie może być lekarz prowadzący pacjenta. Mogłoby zachodzić wtedy podejrzenie o jego stronniczości. Pamiętajmy jednak, że powołany lekarz sądowy wystawia zaświadczenia na podstawie nie tylko przeprowadzonego wywiadu z pacjentem, ale również dokonanych badań. Zaświadczenie może też zostać wydane na podstawie analizy dokumentacji lekarskiej pacjenta, czy dowodów na przeprowadzone już zabiegi czy badania.

Pamiętajmy, że wedle swojego uznania przyjąć albo odrzucić opinię każdego biegłego sądowego zgodnie z własną wolą. Zaświadczenie lekarza medycyny sądowej jest jednak dokumentem, co do którego nie ma wątpliwości względem wiarygodności czy rzetelności. W większości przypadków jest ono przyjmowane i akceptowane przez sąd.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*